با توجه به برداشت های بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی طی سالیان گذشته که افت سطح دشتها وممنوعه شدن آنها را در برداشته، اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی می تواند نویدبخش آرامش و اطمینان برای منابع آبهای زیرزمینی و سطحی کشور باشد.

وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که 85 درصد مساحت کشور جزو مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهرهای کشور که منابع تامین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است را در برمی‌گیرد و تنها 15 درصد کشور در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب قرار گرفته است، لذا در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر به وضعیت بحرانی رسیده است.

منابع آب زیرزمینی در تأمین آب بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب کشور سهم موثر و عمده‌ای دارد و تمدن و حیات بخش وسیعی از کشور به آن وابسته است.